VapePlanetKzn, г. Казань

Телефон:  +7 (843) 258-21-55
Вконтакте: https://vk.com/vapeplanet_kzn
Адрес:  ТРК "ТАНДЕМ", ул. Ибрагимова, 56